Phá dỡ, thanh lý nhà và công trình trên đất trụ sở CAH Ba Vì

Home / DỰ ÁN TIÊU BIỂU / Phá dỡ, thanh lý nhà và công trình trên đất trụ sở CAH Ba Vì