Tầm nhìn sứ mệnh

Home / Giới thiệu / Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những  công ty hàng đầu về các  lĩnh vực: Tiếp nhận, xử lý chất thải rắn xây dựng, phá dỡ và tái chế vật liệu xây dựng.

SỨ MỆNH

Toàn Cầu hướng tới đưa  vật liệu tái chế từ chất thải  rắn xây dựng ứng dụng  rộng rãi vào thi công công  trình, san lấp mặt bằng,  nguồn vật liệu mới. Hướng  tới một môi trường làm  việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả. Đáp ứng  được các yêu cầu của  công trình kỹ thuật cao.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín: Chất lượng, An toàn, Cam kết, Trách nhiệm, Tin cậy.

Tâm: Trung thực, Minh bạch, Hợp tác, Tôn trọng, Nhiệt huyết.

Tinh:  Hiệu quả, Lành nghề, Sáng tạo, Chính xác, Kỷ luật.