Quá trình hình thành & phát triển

Home / Giới thiệu / Quá trình hình thành & phát triển

Giai đoạn 2014 – 2015:

Ngày  04/04/2014, Công ty Cổ phần dịch vụ Sản xuất Toàn Cầu chính thức được thành lập và phát triển ngày một lớn mạnh.

Giai đoạn 2016 – 2019:

Từ năm 2016 đến nay, Toàn Cầu đã thực hiện thi công nhiều công trình, san lấp mặt bằng, kinh doanh vật liệu xây dựng, áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc phá dỡ các công trình lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội.

Mục tiêu 2020 – 2021:

Trở thành một công ty uy tín,có chỗ đứng số 1 trong các lĩnh vực xây dựng, san lấp mặt bằng, cung cấp vật liệu xây dựng và đưa công nghệ mới vào phá dỡ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý triệt để chất thải rắn xây dựng, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Tầm nhìn 2030:

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiếp nhận, xử lý chất thải rắn xây dựng, phá dỡ và tái chế vật liệu xây dựng.

Trở thành doanh nghiệp hành đầu trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn bằng công nghệ hiện đại.

Đưa vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng ứng dụng rộng rãi vào thi công san lấp mặt bằng, nguồn vật liệu mới